Beleidsadviseur CISO

Location
Gouda
Start date
12/04/2023
End date
31/03/2024
Hours
2

Omgevingsdienst Midden-Holland
SRQ
SRQ165077
Share this request:

De positie bij ODMH is vooralsnog tijdelijk omdat ook mogelijkheden worden verkend om te komen tot een gezamenlijke invulling van de CISO-taak voor de 5 Omgevingsdiensten van Zuid-Holland.
De gezochte adviseur acteert op strategisch en operationeel niveau en adviseert het Hoofd Bedrijfsvoering en het MT.
Taken:
* Conform het in de BIO uitgewerkte beroepsprofiel.
* Gelet op de parttime invulling primair een toetsende en adviserende rol.
          – Toetsen in hoeverre de ODMH voldoet aan de eisen van de BIO.
          – Adviseren over en assisteren bij benodigde verbeteringen.

* Acteert in nauwe samenwerking met coördinator ICT en coördinator FAB.
Eisen waar aantoonbaar aan voldaan moet zijn:
* Ervaring bij (gemeentelijke) overheid.
* Bekend met de BIO en de handreiking functieprofiel CISO blijkend uit certificaat C/CISO of gelijkwaardig.

Zie de volledige functiebeschrijving in de Functiebeschrijving bijlage.

Inhuurdesk ODMH

Direct link Inschrijven
Gouda
2
12/04/2023
15/03/2023
31/03/2024
Omgevingsdienst Midden-Holland
SRQ165077
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Gouda
12/04/2023
31/03/2024
2

De positie bij ODMH is vooralsnog tijdelijk omdat ook mogelijkheden worden verkend om te komen tot een gezamenlijke invulling van de CISO-taak voor de 5 Omgevingsdiensten van Zuid-Holland.
De gezochte adviseur acteert op strategisch en operationeel niveau en adviseert het Hoofd Bedrijfsvoering en het MT.
Taken:
* Conform het in de BIO uitgewerkte beroepsprofiel.
* Gelet op de parttime invulling primair een toetsende en adviserende rol.
          – Toetsen in hoeverre de ODMH voldoet aan de eisen van de BIO.
          – Adviseren over en assisteren bij benodigde verbeteringen.

* Acteert in nauwe samenwerking met coördinator ICT en coördinator FAB.
Eisen waar aantoonbaar aan voldaan moet zijn:
* Ervaring bij (gemeentelijke) overheid.
* Bekend met de BIO en de handreiking functieprofiel CISO blijkend uit certificaat C/CISO of gelijkwaardig.

Zie de volledige functiebeschrijving in de Functiebeschrijving bijlage.

Inloggen